blog.iDNES.cz/ Pro pěstouny cokoliv

Na papíře skvělý systém ochrany dětí v praxi opět jaksi „selhal“. O dalším a skutečně extrémním případě absurdního odběru ČESKÉHO dítěte norským barnevernetem dnes informovala doktorka Chalánková.

Na stránkách norské ambasády se dozvídáme o samých superlativech jejich tamního systému péče o děti, kdy prý „vždy nejprve zvažují možnost podpůrného opatření v rodině, což stačí v 8 případech z 10. Jen v případech závažného zanedbání péče a výchovy, násilí a zneužívání nebo závažného psychického týrání či citové deprivace dětí zahájí Úřady sociálněprávní ochrany dětí proces umístění dětí do pěstounské péče.“ Případ, o kterém dnes informovala média doktorka Chalánková, je ale další z mnoha set obdobných, jež dokazují naprostý opak. Sociální služba si tam dělá co chce a v některých obcích doslova nechutně zneužívá svých v dobré víře udělených pravomocí.

V aktuálním případě jde o těžce nemocnou 9-měsíční holčičku, která čeká na transplantaci ledvin a musí proto být denně mnoho hodin připojena k umělé ledvině, což je u takto malého dítěte velmi náročné a celkově jí nemoc způsobuje velké bolesti. Přesto díky naprosto vzorné a obdivuhodné péči rodičů (každý den si ji brali domů, aby zažila i jiné než jen nemocniční prostředí) vše zvládala a prospívala nad očekávání lékařů. Ti měli s její velmi vzácnou nemocí totiž 5 měsíců problém určit adekvátní léčbu.

Dítě bylo úřednicemi barnevernetu odebráno NA ŠTĚDRÝ DEN pro údajně nedostatečně vyvinutý sociální kontakt s rodiči, a to bez toho, aby viděly rodinu či dítě – pouze na základě „zprávy o znepokojení“ nadřízeného zdravotních sester, po té, co si rodiče stěžovali na přístup personálu během hospitalizace miminka v jedné z nemocnic, kterými dítě postupně prošlo. Tento člověk navíc dítě ani rodinu také NIKDY neviděl.

Rodiče před tím krátce v kontaktu s BV byli, když za ně lékaři požádali o tzv. odlehčovací služby – to jim bylo zamítnuto. Nyní jsou dobří jen na to, aby dceři darovali ledvinu. Vidět ji mohou pouze 2x týdně na pouhou jednu hodinu. Po rozhodnutí krajské komise, která bude jednání BV přezkoumávat, je velmi pravděpodobné, že dceru uvidí už jen standardní 2x 2 hodiny ročně. „Velmi pravděpodobné“ říkám proto, že komisi tvoří jeden pracovník BV, psycholog (v drtivé většině případů placený BV) a právník, který může a nemusí být spřízněn s pracovníky BV. Fraška! Což dokazují i statistiky – komisí vrácených dětí je naprosté minimum.

Více čtěte ZDE

 

 

Pomozte nám, prosím, sdílet a šířit tento článek. Děkujeme